Research Integrity Event


Event Details

  • Date:
  • Venue: ONLINE EVENT
  • Address: ,
  • Categories:

Jornada en Integritat de la Recerca: Activitats de Formació

La integritat és un dels principis fonamentals en la recerca científica. Sense integritat no es pot parlar ni de qualitat ni de recerca d’excel·lència. Aquesta primera trobada organitzada pel CIR-CAT està enfocada en la formació en Integritat de la Recerca, essencial per assegurar que tots els actors en la nostra comunitat científica coneguin i apliquin les Bones Pràctiques Científiques. 

Els objectius de la jornada són: 

  • Presentar el CIR-CAT a la comunitat científica de Catalunya. (https://universitatsirecerca.gencat.cat/CIR.CAT) 
  • Intercanviar experiències pel que fa a iniciatives existents al nostre medi i a nivell europeu en formació en Integritat de la Recerca. 
  • Debatre cap a on cal avançar en la formació en Integritat de la Recerca a Catalunya. 
  • Posar en contacte als diferents actors en el camp de la Integritat de la Recerca al nostre medi. 

Programa 

1- Benvinguda i presentació de la jornada

a. Joan Gómez Pallarès (DGR), salutació institucional (5 min)

b. Jordi Camí, presentació del CIR-CAT i de la jornada (5min)

2- Presentació de casos

a. CSIC, Miguel García Guerrero (10min)

b. UAB, Josep Santaló (10min)

c. PRBB-UPF (SiA), Maruxa Martínez Campos (10min)

3- Context europeu

a. Borana Taraj (ERION-EARMA): “ERION as a meeting point for people involved in RI training in Europe” (10min)

b. Eva Casamitjana, ISGlobal: Presentació de l’informe ERION (Oct 2020) “Guidance for implementation of ethics and integrity training” (10min)

4- Taula rodona: Com cal avançar en la formació en Integritat de la Recerca a Catalunya i quin hauria de ser el rol del CIR-CAT (20 min). 

a. Núria Sebastián, UPF/CIR-CAT. 

b. Itziar De Lecuona, UB. 

c. Rob Sewell, ICFO. 

d. Anna Quintanas, UdG. 

5- Debat obert entre tots els assistents i amb la participació de tots els ponents (30 min)

Jordi Camí, CIR-CAT, moderador. 

6- Conclusions de la jornada i properes passes

a. Maruxa Martínez, PRBB-UPF (5 min)

b. Jordi Camí, CIR-CAT (5 min) 

 


Inscripcions: Cal sol·lictar-la per correu a bustia.circat.sur@gencat.cat


Organitza:

Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya