Postgrau d'Innovació en Educació Científica

Programa que combina la innovació, el lideratge, la comunicació i la gestió de projectes per dissenyar i implementar iniciatives que millorin l’aprenentatge de la ciencia i la tecnologia

Descripció del postgrau

L’educació científica juga un paper fonamental en la transformació educativa i és clau per a contribuir a una societat més informada i capaç de prendre decisions. Fomentar l’esperit crític de l’alumnat, i la ciutadania en general, és bàsic per afrontar els reptes de futur, i professionalitzar l’educació científica no formal contribuirà sens dubte a assolir aquest objectiu.

En les últimes dècades, institucions de recerca, museus de ciència i espais culturals, entre d’altres, han desenvolupat una línia d’activitat vinculada a l’educació, consolidant els espais no formals de divulgació –fora dels centres educatius. Això ha fet emergir una nova figura professional: el/la coordinador/a de projectes d’educació científica.

Aquest postgrau té la finalitat d’oferir formació i acompanyament per al desenvolupament d’una carrera en aquest àmbit. El curs promou l’intercanvi de coneixements entre professionals de l’àmbit científic i de l’àmbit educatiu amb un interès especial per liderar la innovació i implementació de projectes científics en entorns no formals.

 

Immersió en projectes

Durant el postgrau, l’alumnat  participarà en el desenvolupament i implementació de projectes d’educació científica reals dins d’una institució de referència. La immersió els permetrà consolidar els coneixement teòrics adquirits durant el postgrau, per aplicar els aprenentatges en un context pràctic, dotant-los d’experiència professional.

 

Institucions implicades

El postgrau l’imparteix el BIST Dolors Aleu Graduate Centre. Aquest postgrau s’impulsa en col·laboració amb la Fundació Catalunya La Pedrera, institució de referència a Catalunya en el foment de les vocacions científiques a través de la implementació de programes innovadors. Els i les estudiants obtindran un títol de postgrau propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Informació bàsica

Modalitat: semipresencial (60% presencial i 40% virtual)

Idioma: català (70%), castellà (20%) i anglès (10%)

Lloc: presencial a Barcelona (17 sessions) i Tarragona (2 sessions), i en línia (16 sessions)

Data d’inici: 30 de setembre de 2022

Data de finalització: 16 de juny de 2023

Programa

1. Fonaments de la Innovació en l’Educació Científica

La matèria té l’objectiu d’aportar als estudiants una visió global sobre l’educació científica, la valorització d’una idea i la seva implementació en un projecte d’educació científica. També té l’objectiu de capacitar l’estudiant amb competències professionals rellevants, com són el treball en equip, el lideratge, la comunicació i l’ús de les eines digitals.

La matèria està dividida en les següents assignatures:

1. Introducció a l’educació científica

L’assignatura té l’objectiu d’aportar als estudiants una visió global sobre els projectes d’educació científica en entorns no formals –no curriculars, és a dir, fora centre educatiu–, què s’han desenvolupat fins a dia d’avui i com s’han vehiculat.

2. Valorització d’una idea i implementació d’un projecte d’educació científica

L’assignatura té l’objectiu d’aportar als estudiants els coneixements, metodologies i eines bàsiques per a la innovació i la ideació de noves propostes en l’àmbit de l’educació científica, per a una correcta implementació i avaluació.

3. Competències professionals transversals i de comunicació

L’assignatura té l’objectiu d’aportar als estudiants els coneixements i eines fonamentals necessàries per a dur a terme projectes d’educació científica, tals com competències personals, de lideratge i gestió d’equips, així com coneixements bàsics en disseny gràfic, audiovisual, i digitals per al desenvolupament i gestió web i de xarxes socials.

 

2. Formació en Projectes d’innovació en Educació Científica

La matèria té l’objectiu d’oferir un coneixement profund i pràctic sobre el desenvolupament i implementació real d’un projecte d’educació científica.

La matèria està dividida en les següents assignatures:

1. Pràctiques d’Innovació en Educació Científica (Projecte d’Immersió)

L’assignatura consisteix en la immersió per grups d’aprenentatge en l’activitat diària d’una entitat d’educació científica referent, així com el desenvolupament i implementació en un context real d’un projecte d’innovació en aquest àmbit.

2. Treball Final de Postgrau

L’assignatura comporta la integració global dels coneixements assolits per part dels i les estudiants durant aquesta experiència en una comunicació escrita i oral al final del període formatiu, que serà avaluada per un comité de professionals experts.

 

Ambdues assignatures tenen com a objectiu posar en pràctica els coneixements i competències adquirides durant el postgrau com són: emmarcar el projecte realitzat des del punt de vista de rellevància educativa, integració social i promoció de les nenes i les noies –i altres col·lectius minoritaris– en els àmbits STEAM, l’anàlisi de les millors aproximacions per respondre els objectius del projecte, el disseny, la planificació i la implementació del projecte segons els estàndards de creativitat, eficàcia i sostenibilitat, i l’avaluació dels resultats per ser recollits com a resultats d’aprenentatge en posteriors projectes similars.

Projectes

Investiguem per tu!

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

Aquesta proposta busca la creació i implementació d’un taller adreçat a infants i adolescents amb una temàtica científica relacionada amb la recerca en química i realitzat en un entorn hospitalari.

El disseny del taller haurà de tenir en compte les particularitats de l’hospital on es desenvoluparà, dels infants, així com les necessitats específiques que requereix realitzar-lo fora de l’entorn científic.

Els estudiants realitzaran la generació de la idea, la definició de processos, logística i calendari, la planificació pressupostària, la implementació del projecte, i l’avaluació i plantejament de propostes de millora.

 

Campus Natura

Fundació Catalunya La Pedrera

Aquesta proposta busca que l’alumnat del postgrau faci una immersió en el programa Campus Natura de la Fundació Catalunya La Pedrera, adreçat a estudiants de batxillerat amb interès en l’àmbit de la conservació de la biodiversitat i la natura.

El programa Campus Natura té l’objectiu de familiaritzar els estudiants de batxillerat amb el treball de camp, les tècniques d’estudi i conservació de la fauna i la flora terrestre, de la mà de professionals experts en aquest àmbit. El programa té lloc a diferents espais naturals del territori de Catalunya durant diversos caps de setmana.

Els estudiants del postgrau participaran en el desenvolupament del programa: des del lideratge de l’equip de formadors, la coordinació i organització de les sessions, el seguiment pressupostari, i l’avaluació així com el plantejament de millores.

 

Taller científic multinivell per a implementar a les escoles rurals catalanes

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 

Aquesta proposta busca la creació i implementació d’un taller multinivell adreçat a les escoles rurals, amb una temàtica científica relacionada amb la recerca en bioenginyeria.

El disseny del taller haurà de tenir en compte les particularitats de l’escola rural així com les necessitats específiques que requereix realitzar-lo fora de l’entorn científic.

Els estudiants realitzaran la generació de la idea, la definició de processos, logística i calendari, la planificació pressupostària, la implementació del projecte i l’avaluació així com el plantejament de propostes de millora.

 

Properament s’aniran fent públics la resta de projectes pel curs 2022-2023. 

Calendari

El postgrau té una durada de 8 mesos, del 30 de setembre de 2022 al 16 de juny de 2023.

El postgrau s’impartirà els divendres de 15-20h i dissabtes de 9-14h. La majoria de sessions seran impartides de manera presencial i algunes en línia. El curs inclou també algunes sessions especials en línia alguns dimarts a la tarda de 18-19h.

Durant els períodes d’immersió en projectes, l’horari i calendari específic es pactarà amb la institució on es desenvolupi el projecte. Així mateix, les tutories i reunions de seguiment també es duran a terme en horari a convenir pactat amb la coordinació de l’assignatura.

Lloc

El postgrau s’impartirà de manera semipresencial. Les sessions presencials es repartiran en diversos espais, majoritàriament a Barcelona (17 sessions) i algunes sessions seran impartides a Tarragona (2 sessions). El postgrau també inclou 16 sessions en línia. Podeu consultar els espais i del detall de les sessions al document descarregable del programa.

Preu

El preu de la matrícula del postgrau és de 3.900 €.

Els membres de la comunitat del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i de la Fundació Catalunya La Pedrera obtindran un 15% de descompte.

La preinscripció al programa té un cost de 30€.

 

Disponibles beques de matrícula

Admissió i matrícula

Perfil dels candidats i les candidates

 • Persones interessades en orientar-se professionalment en l’àmbit del lideratge de projectes d’innovació educativa científico-tecnològica.
 • Investigadores i investigadors amb perfil multidisciplinar i amb aptituds per a la divulgació i el lideratge de projectes científico-tecnològics, altament motivats/des a participar en un sistema d’aprenentatge basat en la pràctica i la implementació.
 • Docents de primària i/o secundària amb interès i motivació per adquirir especialització en l’educació científica en l’àmbit de les STEAM.
 • Graduats en alguna de les disciplines anteriors que es dediquin a l’educació en el lleure o en espais d’educació no formal, amb interès per orientar la seva activitat cap a la ciència i la tecnologia.

Documentació requerida

 • Formulari d’inscripció (SlideRoom)
 • Curriculum vitae o resumé
 • Carta de motivació
Període d’inscripció del 6 de juliol al 2 de setembre de 2022

Sortides professionals

Les principals sortides professionals d’aquest postgrau són:

 

 • Centres de recerca científica, en l’àrea d’educació, divulgació i/o comunicació
 • Centres educatius, liderant equips especialitzats en la formació científica
 • Museus de ciència o centres culturals dedicats a la socialització de la ciència
 • Fundacions i associacions especialitzades en projectes d’educació i divulgació científica
 • Fundacions i associacions del lleure que promoguin activitats d’educació científica
 • Empreses i consultories especialitzades en projectes d’educació i divulgació científica
 • Projectes finançats per la Unió Europea, en rols de lideratge de projectes dedicats a l’educació la divulgació i la socialització de la ciència
 • Emprenedoria en l’àmbit de l’educació científica

Programa en col·laboració amb:

Aconsegueix la teva beca de matrícula

Les beques cobriran entre el 25 i el 40% del cost de la matrícula, en funció del número final de beques que es concedeixi, i tothom qui s’inscriu al Postgrau n’és candidat. Si has fet la matrícula amb anterioritat a la data d’avui, també es tindrà en compte el teu perfil per l’assignació de beques. I si encara no t’has inscrit, ara és el moment!

Vols rebre més informació sobre el Postgrau d’Innovació en Educació Científica?

Envia’ns un correu a education@bist.eu

BIST centres


Institutional Members of the Board of Trustees