Plataformes Biosensors avançades per al diagnòstic ràpid de coronavirus i la seva vigilància epidemiològica


Event Details

  • Date:
  • Venue: ONLINE EVENT
  • Address: ,
  • Categories:

Cicle: Dilluns de Ciència: Salut Global 2021 _Gener, organitzat per Residencia d’Investigadors, CSIC, FCRI.

A càrrec de:

  • Dra. Laura M. Lechuga, Professora de Recerca del CSIC, Cap del Grup de Nanobiosensors i Aplicacions Bionalítiques a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2, Barcelona) i en el CIBER-BBN.

 

Resum:

La pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest la falta de tecnologies ràpides i portàtils per a un diagnòstic massiu de la població. Hi ha una urgent necessitat de disposar de tests ràpids i fiables, que puguin reemplaçar les tècniques PCR de laboratori, per a poder oferir un diagnòstic massiu, ràpid i a baix preu. Per a superar aquest coll d’ampolla, és essencial desenvolupar noves proves de diagnòstic, i la tecnologia de biosensors és una de les millors preparades per a abordar aquest desafiador objectiu.

Des de principis de març de 2020, el nostre grup lidera el projecte CoNVat (Combating Covid-19: Advanced nanobiosensing platform for POC global diagnostics and monitoring), un dels primers projectes finançats per la Unió Europea per a lluitar contra la COVID-19. En CoNVat desenvolupem biosensors nanofotònics en format Point-of-Care (POC) per a la detecció i identificació en temps real del SARS-CoV-2 i altres coronavirus tant en humans com en espècies hostes (ratapinyades). L’ús de biosensors proporciona anàlisis selectives i molt sensibles, al mateix temps que redueix els temps de resposta a minuts i permet l’anàlisi amb tan sols unes gotes de mostra humana. Però el que és més important, els biosensors poden proporcionar el valor de la càrrega viral o de les immunoglobulines produïdes per un pacient i funcionar en qualsevol lloc on es necessitin.

Com s’ha evidenciat en aquesta pandèmia, el diagnòstic clínic ha d’avançar i adoptar, promoure i instal·lar àmpliament tecnologies ràpides de biosensors  per a una millor avaluació dels brots i situacions crítiques i per a estar preparats per a futures situacions d’emergència sanitària com la que estem sofrint i que sens dubte arribaran en el futur.

 

Més informació